ARRI Rosette Adapter, RA-2 (pair)

  • ARRI Rosette Adapter, RA-2 (pair) - 1
  • ARRI Rosette Adapter, RA-2 (pair) - 2
ARRI Rosette Adapter, RA-2 (pair)
  • Rosette Adapter RA-2 (K2.65269.0)

    Description

    Short Rosette to 3/8-16" adapter (pair).

  • Zu diesem Produkt sind keine technischen Daten verfügbar.
  • Zu diesem Produkt ist kein Zubehör zugeordnet.
  • Zu diesem Produkt sind keine Downloads oder Videos verfügbar.